2014

Zrealizowane projekty w 2014 roku

15 marca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej. Przyjęto sprawozdanie finansowe i podsumowano działalność Zarządu za 2013 rok. Ustalony także został plan działań SMZK na rok bieżący.

 


Nasze działania w zakresie upowszechniania lokalnej historii zaowocowały kolejną inicjatywą.
W ramach współpracy zorganizowana została wycieczka dla pracowników kąckiego przedszkola szlakiem lokalnych zabytków i ciekawostek.

Przejawem wzrostu zainteresowania historią naszego miasta była inicjatywa grupy kąckich gimnazjalistów. W ramach realizacji projektu Młody Obywatel i upowszechniania historii wśród młodszych klas, zaproponowali, aby najpierw ich samych lepiej z nią zapoznać. Ponad 2,5 godzinna wycieczka zakończyła się konkursem historycznym z nagrodami. Opiekunem tej grupy jest p. J.Borowska.


Na pierwszą wycieczkę w tym roku członkowie SMZK i zaproszeni goście wybrali się 10 maja do Kamieńca Ząbkowickiego. Miejscowość znana nie tylko z XIX -wiecznego pałacu – neogotyckiej perły architektonicznej i jego fundatorki Marianny Orańskiej. W ramach realizacji programu „Szlakiem zabytków pocysterskich Dolnego Sląska” zwiedziliśmy także przepiękny barokowy kościół p.w. NMP.

    Trzecim zwiedzanym obiektem był XIX w. kościół poewangelicki.

W ramach współpracy Stowarzywszenia z kąckim gimnazjum, 12 maja w Regionalnej Izbie Pamięci uczniowie realizowali drugą część programu „Młody Obywatel”. Z uczniami z młodszych klas dzielili się swoją wiedzą o historii miasta. Przy widocznym zaangażowaniu, znakomicie wywiązali się z tej nowej dla nich roli w charakterze lokalnych przewodników.


Z inicjatywy członków naszego Stowarzyszenia i przy wsparciu finansowym Gminy Kąty Wrocławskie, opracowaliśmy tablicę z informacją turystyczną o zabytkach kąckiej starówki. Dzięki naszemu zaangażowaniu na „Dzień Kątów” 30.05. br. obok ratusza stanęła tablica informująca o najważniejszych miejscach zabytkowych. Treść to zdjęcia, krótki szkic historyczny miasta, oraz opis poszczególnych obiektów w czterech językach.

Realizacja tej inicjatywy jest odpowiedzią na zauważalny wzrost ruchu turystycznego. Mamy nadzieję, że zamieszczone informacje nie tylko turystom przybliżą historię Kątów Wrocławskich.


Nie tylko młodzież z miejscowych szkół korzysta z naszej historycznej wiedzy. Na koniec roku szkolnego przyjechała duża grupa gimnazjalistów z Jaszkotla. Dla nich dwugodzinna wycieczka po starówce i w RIP była także pierwszą lekcją historii o Kątach Wrocławskich.


Coroczne akcje członków SMZK porządkowania terenu wokół mauzoleum Blüchera zaczynają przynosić efekty. Zamontowana wcześniej tablica informacyjna, stół, ławki, nowe skrzydła drzwi, kubeł na śmieci, wykoszona trawa i wycięte zakrzaczenia to widoczne wyniki naszych działań poprawiające wygląd tego miejsca. 20.06.2014.


Jednym z punktów tegorocznej wizyty w naszym mieście gości z partnerskiego miasta Biblis, była RIP. Grupa ok. 30 uczestników zapoznała się z historią miasta.


Zagadki Dolnego Śląska. Wycieczka do Walimia – 20.09. 2014. Podziemny kompleks „Riese”.

Tajemnice „Włodarza” i historia budowy jednego z kilku obiektów tego kompleksu były celem wycieczki członków SMZK i zaproszonych gości. Zwiedziliśmy także historyczny zamek Grodno w Zagórzu Śląskim.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *