Historia Domu Dziecka

Wydarzenia z historii Domu Dziecka
w Kątach Wrocławskich

1892 –

Niemiecki Związek Kombatantów (Deutschen – Krieger – Verband) na generalnym zebraniu przedstawicieli w Flensburgu podjął decyzję, że jeden z kilku katolickich sierocińców jaki Związek ufunduje, zostanie wybudowany w Kątach.

1892 –

Rozpoczęto budowę, która kosztowała Związek 120 000 marek, a miasto Kąty nieodpłatnie przekazało na ten cel działkę.

1893.06.15 –

Oddano do użytku sierociniec, który składał się z trzech budynków.

1931 –

Dokupiono sąsiednią parcelę i rozbudowano ośrodek o kolejne trzy budynki. Wybudowano też basen i salę gimnastyczną.

1933 –

Nastąpiły zmiany o charakterze religijnym i organizacyjnym kąckiego sierocińca. Zlikwidowano będącą w nim od początku szkołę katolicką, a dotychczasowy Centralny Związek Niemieckich Kombatantów przestał istnieć. W jego miejsce powołano nowy Związek (Deutscher Reichskriegerbund). Zmieniono także nazwę sierocińca z „ Kriegerwaisenhaus” na „Kyffhäuser – Waisenheim“. Nadano mu też wtedy świecki charakter. Odtąd do sierocińca przyjmowano zarówno katolickie, jak i ewangelickie dzieci z całych Niemiec, a nie jak dotąd tylko ze wschodnich landów.

1934 –

Dla absolwentek szkoły podstawowej zorganizowano dwuletnie kursy umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

1945 –

W styczniu z sierocińca ewakuowano personel i ostatnie niemieckie dzieci. Przez krótki okres w tamtym czasie pełnił on funkcję lazaretu, a potem szpitala.

1953 –

Z Dusznik Zdroju przeniesiono do Kątów Wrocławskich Państwowy Dom Małych Dzieci. Od tego czasu, do dnia dzisiejszego z powrotem pełni swoją rolę jako sierociniec.

1963 –

W kronice miasta z tego roku jest wpis, iż jest w nim 130 dzieci, a zatrudnionych jest 68 osób.

Fragment z kalendarium miasta Kąty Wrocławskie

opracował: Jerzy Grenda