Kozłów

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w 1245 r. w dobrach biskupich, w 1318 r. jako własność rycerza Jenchin von Pezchen, w 1330 r. sprzedana kanonikowi wrocławskiemu. Wg Moeperta istniała tam kaplica pałacowa, jednak nie zachował się żaden ślad ani kaplicy, ani też pałacu. W XVIII – XX w. Kozłów należał kolejno do: grafa von Zedlitza, barona von Stillfrieda, Carla von Wallenberga, grafów zu Limburg- Stirum
z Piotrowic- Fridricha i Richarda. Na początku XX w. istniała we wsi gospoda Josepha Wendlera- dom nr 3 oraz młyn wodny- Neumühle.
Administracyjnie Kozłów podlegał Środzie Śląskiej (Kreis Neumarkt) jako Koslau, a po 1937 r. Kiesgrund. Po 1945 r. należał do gminy Kąty Wrocławskie jako Kozłowo, a z czasem Kozłów.
Elementami wyróżniającymi Kozłów są płaskorzeźba wmurowana w szczycie budynku gospodarczego (dom nr 7)przedstawiająca żniwiarkę ze snopkami zboża w rękach oraz młyn tzw. Neumühle, położony przy rzece Strzegomce, pierwotnie wodny, później elektryczny. Po raz pierwszy wzmiankowany już w 1785 r. jako młyn polny.
Obecni mieszkańcy Kozłowa to głównie potomkowie repatriantów z byłych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Zgodnie z posiadanymi dokumentami pierwsi osadnicy przybyli na te tereny po wielodniowej tułaczce w bydlęcych wagonach 15.07.1945 r. m.in. ze wsi Bronisławka i Huta Bystrzycka (woj. wołyńskie), a następni m.in. z Kozowy (woj. tarnopolskie) czy Rudni (woj. wołyńskie) oraz innych miejscowości. Wielu z nich podczas wojny było świadkami tzw. rzezi wołyńskich. W większości posługiwali się tzw. gwarą chachłacką, jednak przez prowadzoną na tym terenie politykę ówczesnych władz komunistycznych (całkowite ujednolicenie języka i wyśmiewanie mówiących tą gwarą m.in. w szkole) obecnie jest już ona prawie całkowicie zapomniana. Przez pierwszy rok po przyjeździe do Kozłowa Polacy mieszkali wspólnie z poprzednimi niemieckimi właścicielami swoich nowych domów. Ostateczne uwłaszczenie nastąpiło w 1947 r. Należy podkreślić, że przybywając tu, zostawili na tzw. Kresach Wschodnich swoje ukochane krajobrazy, historię, wspomnienia, ziemię, domy oraz groby bliskich. Mieszkańcy tej małej wsi w czasach stalinowskich nie zgodzili się na kolektywizację, co przypłacili różnymi formami represji. Niektórzy mieszkańcy Kozłowa brali udział w odbudowie Warszawy. W latach współczesnych z ważniejszych wydarzeń należy wymienić: 1995 r. – dożynki gminne, które odbyły się właśnie w Kozłowie, 15.08. 1996 r. – poświęcenie nowo wybudowanej kapliczki pw. Matki Boskiej Fatimskiej, lipiec 1997 r. – powódź tysiąclecia, 2017 r. – ufundowanie przez byłych i obecnych mieszkańców kamiennego Krzyża oraz w 2018 r. kapitalny remont wiejskiej świetlicy.

tu