Historia kościoła katolickiego

Wydarzenia z historii katolickiego kościoła parafialnego
p.w. św. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich

1101 –

Pierwsza wzmianka o piastowskiej drewnianej kapliczce, która stała w miejscu dzisiejszego prezbiterium i powierzona była opiece św. apostołów Piotra i Pawła. Data ta była wymieniona w księdze parafialnej kościoła z 1722 i upamiętniona (prawdopodobnie w 1910) w nadprożu bocznego wejścia do kościoła.

1241 –

Miasto wraz z kościołem zostało spalone i zniszczone podczas najazdu Tatarów. Kościół został odbudowany i upiększony przez biskupa Jana IV.

1302 –

Powstał nowy kościół w stylu romańskim i z tego też roku pochodzi wzmianka dotycząca proboszcza z Kątów.

1354 –

Około tego roku kącki kościół przestał być filią parafii w Milinie i został podniesiony do godności kościoła parafialnego, proboszczem zaś mianowano niejakiego Dietricha.

1400 –

Z dnia 10 i 11 marca pochodziła wzmianka o proboszczu kąckim Paulusie i kaznodziei Martinusie.

1428 –

Zostaje zniszczony podczas wojen husyckich.

1488 – 1506 –

Budowa nowego kościoła pod patronatem biskupa wrocławskiego Jana IV Rotha.

1520 –

Dobudowano zakrystię i kruchtę. Kościół do dnia dzisiejszego ma prawie taki sam wygląd.

1620 –

Do Kątów dociera wojna zwana później trzydziestoletnią (1618-48). Kościół splądrowano podczas rozruchów na tle religijnym.

1624 –

Ma miejsce wielki pożar miasta, po którym w kościele musiano założyć nowe poszycia dachowe i hełm na wieży.

1632 –

Kościół przejmują luteranie i odprawiają w nim nabożeństwa w swoim obrządku.

1633 –

Pod taką datą kącki kronikarz napisał: „Pomór, wojna i wysiedlenie świętokradców jako kolejne znaki pomsty bożej”. Katolicy z powrotem przejmują swój kościół.

1653 –

Naprawa i przebudowa hełmu na wieży.

1712 –

Kantor Neßler zakupił na potrzeby chóru kościelnego parę mosiężnych kotłów za 12 talarów od organisty Kirsteina z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

1715 –

Ignaz Menzel, organista z Wrocławia zbudował organy kościelne.

1730 –

Miało miejsce pierwsze włamanie, drugie 20 marca 1791r. Złodziej ukradł trzy kielichy i cyborium.

1734 –

Pod chórem kościoła wybudowano kryptę grobową przeznaczoną dla proboszczów i darczyńców kąckiej fary. Nie była ona jednak zbyt duża skoro już w 1822 pochowano w niej ostatniego proboszcza.

1738 –

W Kątach ustanowiono siedzibę archiprezbitera.

1774 – 1778 –

Podczas remontu kościoła (krypta, hełm wieży, przypory) dokonano też zmian w wyposażeniu wnętrza. W stylu późnego baroku wymieniono na nowe: ołtarze, ambonę i figury świętych.

Kościół katolicki w Kątach wg. sztychu F. B. Wernera z 1755
Kościół katolicki w Kątach wg sztychu F. B. Wernera z 1755
1825 – 1827 –

Kolejny remont. Dotychczas gontowy dach kościoła pokryto nową dachówką. Świątynię, która miała dotąd surowe mury, otynkowano od wewnątrz i zewnątrz. Przedłużono okna ku dołowi, sprawiono nowe ławki i nowe posadzki. Organista Karl Rohrmann naprawił organy i wyposażył je w drugi manuał. Koszty tego remontu oprócz otynkowania wieży i nadbudowy drugiego piętra nad zakrystią, to 3500 talarów. Wtedy też zamurowano okna w prezbiterium.

1833 – 1836 –

Wybudowano nową plebanię która do dziś pełni swą funkcję.

1846 –

W tym roku miał miejsce bardzo smutny przypadek. Na Wielkanoc ukradziono liczne złote przedmioty zawieszone przez pobożnych chrześcijan na ołtarzu Matki Boskiej. W okresie wiosennym 1849 roku, złodzieje włamali się do wnętrza kościoła przez okno od północnej strony. Zrabowali precjoza znajdujące się na ołtarzach. Następnie próbowali sforsować drzwi do zakrystii, ale im się nie udało.

1850 –

Kościół po raz kolejny okradziono. W marcu 1850 do kościoła włamali się kolejni złodzieje. Do wnętrza dostali się przez drzwi w wieży prowadzące na chór. Zrabowali cyborium z tabernakulum. Aby nie wracać tą samą drogą, którą się dostali, wyważyli drzwi wejściowe do zakrystii i pokonując mur cmentarny oddalili się. Sprawcy pozostali nieznani. Także w tym roku organmistrz Otto Müller i Karl Schulz z Wrocławia wyremontowali kościelne organy.

1853 –

Dobudowano na wieży galeryjkę z blankami.

1878 – 1881 –

Dokonano zmian w wyposażeniu wnętrza w stylu neogotyckim. Wymieniono na nowe ołtarze, stolarkę, witraże okienne i organy.

1886 –

Od str. płn. dobudowano nową kaplicę chrztów.

1909 – 1911 –

Kościół odnowiono. Położono nowe tynki, a na wieży neogotyckie blanki zastąpiono nową balustradą z podwieszonymi wieżyczkami narożnymi. Wykonano remont więźby dachowej i poszycia dachu.

1925 –

Zawieszono nowy dzwon z dedykacją poświęconą pamięci poległych mieszkańców miasta w wojnie 1914-1918.

1929 –

Za cenę 8000 marek założono w kościele ogrzewanie gazowe

1954 –

Odnowiono wnętrze i usunięto polichromię ze ścian.

1964 –

Otynkowano ściany zewnętrzne kościoła.

1975 –

Remontowano wnętrze kościoła i wymieniono pokrycie hełmu wieży.

Fragment z kalendarium miasta Kąty Wrocławskie

opracował: Jerzy Grenda