Skwer im. Teresy Bielesz-Gniedziejko

Fragment willi Schacht/Bethusy przy ulicy 1-go Maja (przed wojną Bahnhoffstrasse, później Kolejowa).
Po roku 1945 ruiny rozebrano. Po dawnej posiadłości pozostały jedynie części ogrodzenia. Po 2006 roku, dzięki mieszkańcom i przy pomocy gminy teren nabrał charakteru rekreacyjnego – powstał plac zabaw, tor rolkowy dla dzieci, a starodrzew co roku wzbogacają nowe nasadzenia drzew i krzewów.
W parku znajduje się kamień z tablicą upamiętniającą dr Teresę Bielesz-Gniedziejko – pierwszego lekarza pediatrę naszego miasta.