2013

Zrealizowane projekty w 2013 roku

W związku z przypadającą w tym roku 200- setną rocznicą tzw. „Wojny wyzwoleńczej”, Towarzystwo Ślężańskie z Sobótki zorganizowało spotkanie historycznych oddziałów rekonstrukcyjnych. Jednym z punktów tego spotkania był apel i złożenie wieńca przed mauzoleum marszałka Blüchera koło Krobielowic, bohatera tamtych wydarzeń, przez grupę rekonstrukcyjną „Feldartilerie Kröllwitzer Land” z Niemiec. Ze względu na nasze zaangażowanie w program renowacji tego obiektu otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w tej uroczystości. Po jej zakończeniu zaprosiliśmy gości do Regionalnej Izby Pamięci, aby także zapoznali się z historycznymi związkami naszego miasta z tą rocznicą oraz jego przeszłością .

Apel w Sobótce Apel przed mauzoleum
Złożenie wieńca Honorowa salwa
Mauzoleum Regionalna Izba Pamięci

11 maja odbyła się kolejna wycieczka integracyjna. Tym razem wybraliśmy się do Pszczyny. Zwiedziliśmy Muzeum Zamkowe i miejską starówkę. Ciekawa historia pałacu, wyposażenie oraz bogate zbiory muzealne wywarły na nas duże wrażenie.


Coraz więcej szkół organizuje wycieczki młodzieży do Regionalnej Izby Pamięci.
Te spotkania z lokalną historią popularyzują wiedzę o naszym mieście. Po raz pierwszy
odbyły się też I Igrzyska Historyczne – ” Nasze piękne Kąty”


23.czerwca zostaliśmy zaproszeni do Siechnic, gdzie odbył się „Festiwal 4 Żywiołów” organizowany przez Stowarzyszenie LIDER A4, – Lokalną Grupą Działania gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina.

Znaleźliśmy się wśród pięciu wyróżnionych wystawców z gminy Kąty Wrocławskie.


Regionalną Izbę Pamięci coraz częściej odwiedzają też wycieczki szkolne z naszej gminy. 27.06. swoją pierwszą lekcję lokalnej historii miały pierwszaki ze szkoły podstawowej w Sadkowie.

Jak co roku, członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w sprzątaniu i porządkowaniu terenu wokół mauzoleum marszałka Blüchera. Mocno przerośniętą trawę ciągnikiem przekosił także dwa dni wcześniej, właściciel krobielowickiego pałacu. (05.07.)


Podczas tegorocznych dożynek goście z partnerskiego miasta Biblis mieli okazję zapoznać
się z historią naszego miasta i jego mieszkańców. To spotkanie w RIP było znakomitą okazją
do wymiany poglądów dotyczących powojennych losów mieszkańców miasta.


Pałac w Pieszycach był miejscem kolejnej naszej wycieczki. Dzięki uprzejmości właściciela który nas oprowadził, mogliśmy obejrzeć wnętrze pałacu odremontowane dużym nakładem sił i środków. Jest to najpoważniejsza tego typu prywatna inwestycja w Europie, zarówno pod względem rozmachu, jak i staranności, oraz jakości wykończenia fasady i wnętrz. Odrestaurowane w ciągu ostatnich kilku lat wnętrza zrobiły na nas duże wrażenie, zwłaszcza kopie obrazów słynnych mistrzów renesansu i baroku, oraz piękno i mistrzostwo sztuki sztukatorskiej.


Na przełomie sierpnia i września członkowie Stowarzyszenia zrealizowali uchwałę przyjętą na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu w sprawie remontu trzech zbiorowych mogił na cmentarzu Armii Radzieckiej w Kątach Wrocławskich. Wymagały one renowacji ze względu na zły stan techniczny i nieczytelne już inskrypcje. Są to dwie kwatery, w których pochowano ofiary tzw. „Marszu śmierci ” z przełomu lat 1944/45 i jedna rosyjskich żołnierzy.

Stan mogił przed remontem, członkowie SMZK i wolonturiusze przy pracy…

…i efekt końcowy naszych działań.

Realizacja tego przedsięwzięcia, przy wparciu finansowym Gminy Kąty Wrocławskie była możliwa także dzięki pomocy P. Czesława Pudlika, Stanisława Gruntkowskiego i ZGM Kąty Wrocławskie.


Zainteresowanie turystów mauzoleum Blüchera, a zwłaszcza częsty widok parkujących tam samochodów, był przyczyną inicjatywy członków Stowarzyszenia stworzenia dla nich miejsca krótkiego odpoczynku. Za pieniądze zebrane z dobrowolnych datków od obywateli Niemiec, wykonane zostały dwie granitowe ławki i stolik w pobliżu obiektu.


Przedświąteczne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przy wigilijnym stole, oraz wspólne kolędowanie było także okazją do podsumowania naszej rocznej działalności.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *