Karol Józef Fiebig

Karol Józef Fiebig
Burmistrz w latach 1816 – 1861

Urodził się 06.04.1789r. w Tannwaldzie (Jodłowice k. Urazu). Dnia 12. 05. 1816 r. został powołany na stanowisko burmistrza miasta Kąty. W jego krótkiej notce biograficznej jest informacja, że z zawartego 24. 11 .1818 r. ślubu z Marią Joanną, córką młynarza Krausego z Kątów miał siedmioro dzieci. Swój urząd sprawował 45 lat. Mimo że miasto podczas jego kadencji było nawiedzone kilkoma pożarami i powodziami, to za jego rządów wybrukowano Rynek i główną drogę z Pełcznicy do Krobielowic, wybudowano kościół ewangelicki w Rynku, rozpoczęto prace nad projektem nowego ratusza, zaczęto wyburzać starą drewnianą zabudowę, stawiając nowe domy, (niektóre stoją do dzisiaj!) wzniesiono browar, założono pierwsze lampy oświetleniowe. Rozebrano stary mur obronny, aby miasto zaczęło się rozwijać. Kąty zyskały połączenie kolejowe. To tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które pozwoliły wyprowadzić miasto ze średniowiecza. Według jego własnego określenia Kąty na dzień 01.01.1853 r. posiadały na kontach majątek w wysokości 33,575 talarów reńskich. (dla porównania-kościół ewang. kosztował ok. 16 000 talarów). W kronikach miejskich jest też zapis, że podczas jego urzędowania powstała gwardia burmistrzowska, (trzy kompanie Straży Miejskiej) dla której sam ufundował chorągiew. (17. 06. 1849 r.). Za swe zasługi 24. 01. 1853 r. otrzymał „Order Czerwonego Orła” czwartej klasy. Mimo choroby sprawował swój urząd do stycznia 1861 r. Zmarł pięć miesięcy później. Dla mieszkańców Kątów istotnym jest też fakt, że Fiebig napisał kronikę miasta, którą później inni kronikarze traktowali jako materiał źródłowy (np. Kabirschky).

Na podst. tłum. M.G. z materiałów otrzymanych od ks .M. Koguta. opr Jerzy Grenda