Historia SMZK

…trochę historii..
O potrzebie zorganizowania się w formie stowarzyszenia kilka osób zaczęło rozmawiać jesienią 2008 roku. Wynikiem tych pierwszych sondażowych rozmów było spotkanie w ratuszu w dniu 03.11.2008r. W skład tej grupy inicjatywnej weszli: Jerzy Grenda, Mieczysław Kogut, Jan Krzaczek, Krzysztof Kurpiel, Zdzisław Łatko, Andrzej Plechoć, Mieczysław Reps, Maria Mach, Alina Dudziec, Lidia Reps (fot. nr 1). Określono wtedy cele stowarzyszenia i zasady programowe.
Na następnym spotkaniu, które miało miejsce w bibliotece GOKiS-u, w dniu 8 grudnia 2008 rozpoczęto prace nad statutem (fot. nr 2 i 3). Stopniowo zaczęli dołączać do nas nowi członkowie: Bartosz Hajncz, Beata Zielińska, Teresa Wojciechowska, Tadeusz Czerwiński, Grzegorz Kleinert, Małgorzata Wujciów, Jan Cisło, Hanna Jurowska-Kępa, Lidia i Grzegorz Góreccy, Katarzyna i Marek Szewczyk, Dagmara Szewczyk – Hajncz, Lucyna i Zbigniew Szram, Beata i Ryszard Zielińscy. Do kolejnego spotkania doszło 17 grudnia 2008 w ratuszu (fot. nr 4 ), kontynuowano wtedy prace nad statutem stowarzyszenia, który został przyjęty i zatwierdzony na zebraniu członków założycieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej w dniu 10 stycznia 2009 roku. Po sądowym zarejestrowaniu,na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej, dnia 24 marca 2009 roku wybrano władze Stowarzyszenia (fot. nr 5 i 6).
Skład Zarządu pierwszej kadencji:
Jerzy Grenda – przewodniczący, Mieczysław Reps – viceprzewodniczący, Maria Mach – skarbnik
Bartosz Hajncz – członek, Krzysztof Kurpiel – członek, Andrzej Plechoć-członek
Fot. 1 Fot. 2
Fot. 3 Fot. 4
Fot. 5 Fot. 6
…i w 2013 roku…
Szczególną oceną naszej czteroletniej działalności było przyznanie Nagrody Głównej w kategorii „Człowiek Roku 2012” Gminy Kąty Wrocławskie prezesowi SMZK, „za stworzenie z grupą aktywnych społecznie ludzi stowarzyszenia pielęgnującego walory Ziemi Kąckiej oraz powołanie Regionalnej Izby Pamięci-bogactwa historii tej ziemi ” Wręczenie tego zaszczytnego tytułu odbyło się 9 lutego 2013 r podczas dorocznego Balu Przedsiębiorców w krobielowickim pałacu (fot.7)
15 marca 2013 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SMZK (fot.8-10). Oprócz rocznego sprawozdania z działalności, i podsumowania czteroletniej kadencji, w tajnym głosowaniu wybrano nowe władze Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli:
Jerzy Grenda – przewodniczący, Rafał Klajber – viceprzewodniczący, Maria Mach – skarbnik
Bartosz Hajncz – członek, Andrzej Cichecki – członek. Wybrano też członków Komisji Rewizyjnej: Grażyna Jędrzejczak, Lidia Reps i Grzegorz Kleinert.
fot.7 fot.8
fot.9 fot.10