2010

Do tej pory w ramach statutowych działań członkowie SMZK w 2010 roku zrealizowali:

 1. Niedawno odremontowany „Pałac Aleksandrów” w Samotworze, dnia 27.11., był celem
  wycieczki członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości i gościnności
  właścicieli obiektu, Pani Aleksandry i Pana Aleksandra Watina, mieliśmy okazję poznać historię
  i wnętrze tego obiektu. Wszyscy zgodnie orzekli, że to miejsce ma swój klimat i warto tu jeszcze
  nieraz przyjechać.

 2. W czasie trwania gminnych dożynek 29.08., goście z partnerskiej gminy – Biblis
  z dużym zainteresowaniem obejrzeli zbiory zgromadzone w naszej Regionalnej Izby Pamięci.
  Jak podkreślili, była to interesująca lekcja historii miasta i regionu.

 3. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Stowarzyszenia oraz zarządcy cmentarza – ZGM,
  w ostatnich dniach sierpnia na cmentarzu komunalnym w Kątach Wrocławskich zostało
  upamiętnione miejsce pochówku ok. 20 małych dzieci-niemieckich mieszkańców Wrocławia.
  Były to ofiary zbrodniczego rozkazu ewakuacji cywilnej ludności miasta w styczniu 1945 roku
  podczas przygotowań hiterowców do utworzenia tzw. „Festung Breslau”.

  tak było… a tak jest dzisiaj…
 4. Kościół w Sośnicy, jeden z naciekawszych obiektów sakralnych nie tylko w gminie Kąty
  Wrocławskie, był celem wycieczki, jaka miała miejsce dnia 27.08. Dzięki jego proboszczowi,
  ks. prof. M.Kogutowi, uczestnicy tej wycieczki poznali wiele nieznanych im wcześniej szczegółów.

 5. Członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście dnia 23.07. wzięli udział w wycieczce do Pałacu
  Krobielowickiego. O jego historii, wnętrzu i zakamarkach opowiadał i oprowadzał nas, p. Bogdan Banaszek, kasztelan na krobielowickich włościach.

 6. Przykładem na to, że stosunek do historii może nie tylko dzielić, ale też łączyć, była zorganizowana w dniu 29.05. 2010 r. przez członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej akcja sprzątania terenu wokół mauzoleum marszałka G.L.v. Blüchera. Posprzątaliśmy śmieci, wykosiliśmy i wygrabiliśmy sporą część terenu, a także naprawiliśmy kratę w samym mauzoleum. Przywieźliśmy tłuczeń i uzupełniliśmy nierówności na podjeździe. Warto także zaznaczyć, że członkowie Stowarzyszenia ufundowali i zamontowali na murze ogrodzeniowym tablicę informacyjną w trzech językach. Jest tam zawarta krótka informacja o marszałku G. L. von Blücherze i mauzoleum.
 7. Dnia 9 kwietnia Stowarzyszenie, jako współorganizator wzięło udział w akcji promocyjnej
  Banku Zachodniego WBK SA. pod hasłem „Odkrywamy historię naszego miasta”. W ramach
  tej akcji członkowie Stowarzyszenia zorganizowali przed siedzibą Banku Zachodniego małą wystawę historyczną. Przy naszym współudziale odbył się też konkurs z nagrodami dot.
  znajomości lokalnej historii miasta i regionu, oraz przedstawiliśmy krótki referat na ten temat.

 8. Pragniemy poinformować naszych członków i sympatyków, że został zrealizowany jeden
  z naszych najważniejszych projektów. Dnia 15. lutego 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnej Izby Pamięci, którego dokonał burmistrz p. Antoni Kopeć, a ks. proboszcz Ryszard Reputała pobłogosławił temu przedsięwzięciu. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu, władz miasta, członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *