Stanisław Cały – Zasłużony Dla Kultury Polskiej

Decyzją Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza na wniosek Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” dra Andrzeja Jeriego, – honorową odznakę „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” otrzymał pan Stanisław Cały. 27 marca 2024 r. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń dokonał uroczystej dekoracji honorową odznaką „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” pana Stanisława Całego, wieloletniego członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej, regionalisty zaangażowanego w dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Odznaczenie zostało przyznane decyzją Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza na wniosek Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” dra Andrzeja Jerie. Uroczystość odznaczenia odbyła się w Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich przy udziale Pana Burmistrza Kątów Wrocławskich Juliana Żygadło, rodziny Pana Stanisława oraz członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej.

Dekoracja ta stała się również okazją by Pan Wojewoda mógł zobaczyć wystawę stałą izby pamięci „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”, zrealizowaną we współpracy Stowarzyszenia, Gminy oraz Ośrodka i otwartą w 2021 r. Izba Pamięci w Kątach Wrocławskich jest jedną z 26 izb włączonych do projektu „Ocalone dziedzictwa”. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”, realizowanego ze środków MKiDN przez Ośrodek przy współpracy z instytucjami zrzeszonymi w konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Info: Marcin Musiał starszy specjalista w Dziale Badawczym Główny Koordynator projektu „Ocalone dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci ZZiP”

Fotografie: źródło – profil Facebook Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *