Historia kościoła ewangelickiego

Wydarzenia z historii ewangelickiego kościoła
p.w. św. Elżbiety w Kątach Wrocławskich.

1620 –

Wybudowano w Kątach pierwszy kościół ewangelicki. W dniu 03.06. odprawił w nim inauguracyjne nabożeństwo w obrządku luterańskim kaznodzieja Balthasar Hoffmann z Jawora.

1623 –

Z polecenia biskupiego zarządcy właściciela miasta Kąty, kościół ewangelicki został rozebrany.

1753 –

Z tego roku pochodzi wiadomość, że ewangelicy swoje nabożeństwa odprawiali w ówczesnym ratuszu. Podczas remontu w 1835 r. odnaleziono w nim jeszcze resztki organów.

1825 –

W swoim testamencie niejaki Moll przekazał na budowę kościoła ewangelickiego 50 talarów. Była to pierwsza darowizna na ten cel.

1831 –

Po sekularyzacji dóbr kościelnych i zniesieniu w 1810 r. zwierzchnictwa biskupa wrocławskiego nad miastem, ewangelicy założyli swoją organizację kościelną. Rozpoczęto prace projektowe i starania o wydanie zezwolenia na budowę własnej świątyni..

1833 –

Początek wstępnych prac budowlanych przy wznoszeniu nowego kościoła w Rynku. Zaprojektował go Karl Friedrich Schinkel, nadworny architekt i budowniczy pruski, a nadzór nad budową objął wrocławski architekt, G.A. Frey.

1834 –

Wmurowano kamień węgielny.

1836 –

Uroczyste poświęcenie kościoła 19.06. (lub 19.01.) p.w. św. Elżbiety przez pastora Biehlera. Wg kąckiego kronikarza brało w nim udział bardzo wiele osób. W tym tez roku, jakiś czas później, miejscowy organista Karl Rohrmann zbudował organy, jak zapisał kronikarz „za niewielkie honorarium”.

1838 –

Wzniesiono drewniane empory, wybudowano konstrukcję dla dzwonów i zawieszono pierwszy dzwon.

1841 –

Czeladnik młynarski z Mirosławic, niejaki E. G. Knorn ufundował dla kościoła następne dwa dzwony.

1862 –

W ołtarzu zawieszono obraz „Złożenie do grobu” G.A. Dresdena.

1892 –

Remontowano dach. (także w 1911 r.)

1918 –

W związku z odszkodowaniami wojennymi, które spłacały ówczesne Niemcy, dwa dzwony zdemontowano i oddano w ramach reparacji.

1921 –

Przerobiono górną część drewnianych empor i założono nową instalację elektryczną.

1945 –

Kościół stał zamknięty do końca lat 50-tych. Potem usunięto wyposażenie kościoła adaptując budynek na potrzeby kina.

1971 –

Wnętrze kościoła gruntownie przebudowano dostosowując budynek do pełnienia funkcji lokalu handlowego.

Fragment z kalendarium miasta Kąty Wrocławskie

opracował: Jerzy Grenda