Dotacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

19 czerwca 2017 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej zawarło umowę z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych po tytułem: Zabezpieczenie, opracowanie i udostępnianie unikatowego zbioru fotografii „Kąty na dawnych fotografiach”.

W ramach umowy członkowie Stowarzyszenia zajmą się czynnościami konserwatorsko-archiwizacyjnymi, których przedmiotem są negatywy fotograficzne (szklane i na rolkach), będące zapisem obrazu Kątów Wr. oraz życia jego mieszkańców w latach 1947-1960. Negatywy pochodzą ze zbiorów miejscowego zakładu fotograficznego prowadzonego przez małżeństwo Państwa Danielewiczów, który działał przy Rynku w Kątach Wrocławskich od roku 1947 do końca lat 80-tych ubiegłego wieku. Zakres prac obejmuje: zakup materiałów do zabezpieczenia i przechowywania negatywów, zabezpieczenie negatywów, uporządkowanie zbioru, nadanie numerów identyfikacyjnych, archiwizację i opracowanie wybranych kolekcji w systemie archiwalnym.