kwiecień 2022

Rzemiosło kąckie przed wiekami

Informacje o kąckim rzemiośle z okresu wczesnego średniowiecza są niezwykle rzadkie. Powodem jest brak dokumentów źródłowych z tamtych lat, najczęściej zniszczonych w licznych pożarach miasta, czy w wyniku plądrowania miasta […]