Nasze publikacje

Album…z zapisków Jerzego Grendy

Wydany w 2015 r. album o treści historycznej. W albumie znalazły się wcześniej publikowane na stronie internetowej teksty Jerzego Grendy o Janie Nepomucenie oraz krótki zarys historii kąckich cmentarzy.

Kąty Wrocławskie. Nieznane obrazy śląskiego miasteczka

Wydany w 2013 r. album zawiera szczegółowe kalendarium miasta i gminy Kąty Wrocławskie od roku 1101 oraz przedruki dawnych pocztówek.

Kąty Wrocławskie na dawnych fotografiach Kazimiery i Karola Danielewiczów

Unikatowy zbiór fotografii przedstawiający życie lokalnej społeczności w początkach polskiego osadnictwa na ziemiach zachodnich po II wojnie światowej. Negatywy pochodzą ze zbiorów zakładu fotograficznego Kazimiery i Karola Danielewiczów, który istniał przy ul. Świdnickiej w Kątach Wr. od roku 1947 do końca lat 80. ubiegłego wieku. Wszystkie prace konserwatorsko-archiwizacyjne są wykonywane wolontariacko przez członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej przy wsparciu: Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Ośrodka Pamięć i Przyszłość oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zbiór jest nieodpłatnie udostępniany w Regionalnej Izbie Pamięci, w publikacjach i wydawnictwach, na wystawach oraz w Internecie.

Album Dziesięć lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej zapisanych w fotografiach

Album szczegółowo dokumentujący 10 lat istnienia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej. Współwydawcą publikacji jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Druk publikacji sfinansowany został w ramach projektu Regionalnej Izby Pamięci realizowanego w ramach współpracy Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Kąty Wrocławskie na starej pocztówce

Album zawiera zestaw dawnych pocztówek. Wydany został przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Ulotki o Regionalnej Izbie Pamięci

Pocztówka okolicznościowa – 100 lat Polski Niepodległej

Kalendarz na rok 2021