październik 2022

W piątkowy wieczór, 21 października 2022 r. odbyło się w Regionalnej Izbie Pamięci spotkanie poświęcone zamkom, pałacom, ogrodom Doliny Bystrzycy. Z uwagą wysłuchaliśmy wielu ciekawych historii, poznaliśmy losy niezwykłych mieszkańców, […]

15 października 2022 r. odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej wycieczka do Krobielowic. Wydarzenie to zostało sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego (projekt „Razem poznajemy historię, tradycję i kulturę” […]

II Spotkanie Historyków Regionalnych - relacja

7 października 2022 r. po raz drugi odbyło się spotkanie historyków regionalnych. Naszych gości zaprosiliśmy ponownie do Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich, miejsca w którym gromadzimy pamiątki po minionych […]