Wszemiłowice

Wieś ulicówka wzmiankowana już w 1323 r. jako Schymelwicz. W 1353 r. w źródłach pod nazwą Schimilwicz. W 1540 r. przekazana została przez Petera von Pockendorf komendzie joannitów Corpus Christi we Wrocławiu (Commende Corpus Christi). Do sekularyzacji w 1810 r. Wszemiłowice stanowiły własność zakonników przy kościele Bożego Ciała we Wrocławiu. Następnie zostały przejęte przez urząd królewski- Konigl. Rent Amt, po 1830 r. – Konigl. Domain Amt, który wystawił majątek na sprzedaż. Ok. 1880 r. Wszemiłowice stanowiły dobra dziedziczne fundacji Franz Kuschel’sche Erben. W latach 1891-1910 właścicielem posiadłości był Hans Zimmer. Kolejna wzmianka pochodzi z 1921 r. Poza kilkoma gospodarstwami rolniczymi we Wszemiłowicach istniał wtedy majątek dziedziczny Stillerów-Stiller’sche Erben. We wsi funkcjonowała gorzelnia, a produkcja rolna nastawiona była na uprawę buraka cukrowego.
Do 1937 r. używano nazwy Schimmelwitz, zmienionej następnie na Zweibach w powiecie Środa Śląska (Kreis Neumarkt). Po 1945 r. przez kilka lat wieś nazywano Siemiałowice lub Simiłowice w gminie Kąty Wrocławskie.
Ciekawym obiektem zabytkowym jest, znajdująca się przy budynku nr 7, przydrożna kapliczka neogotycka pochodząca z 2 poł. XIX w. lub początku XX w., murowana, z niszą zamkniętą łukiem ostrym, ujętym dwoma słupami zakończonymi sterczynami. W niszy umiejscowiona jest figura z piaskowca, przedstawiająca świętego Jana Nepomucena, datowana na połowę XVIII w.