Trasy rowerowe

Trasy rowerowe w gminie Kąty Wrocławskie

  1. Przez naszą gminę przebiega trasa rowerowa oznaczona symbolem zielonego roweru i znakami R-9. Jest to fragment międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo ( jedna z 12 europejskich tras rowerowych) zaczynającej się w Gdańsku -przez Poznań – Wrocław – Brno – do Triestu. Z Wrocławia – ul. Żwirki i Wigury przez Osiedle Leśne, Smolec, Krzeptów, Kębłowice,Skałkę, Małkowice,Sadowice, Wszemiłowice do Kątów Wrocławskich. Tutaj ulicami; Mireckiego, Brzozową, Fabryczną i Spółdzielczą do Nowej Wsi Kąckiej. Następnie Stróża, Wawrzeńczyce, Mietków do Maniowa i dalej.

  2. „ŻÓŁTA „
    Trasa rowerowa oznaczona symbolem żółtego rowerzysty zaczyna się w Kątach Wrocł. następnie ul.Spółdzielczą do Nowej Wsi Kąckiej. Stąd do Stróży Górnej, potem polną drogą do Piotrowic i do Sokolnik. Dalej przez Kozłów do Pełcznicy i z powrotem do Kątów.

  3. „ZIELONA”
    Trasa rowerowa oznaczona symbolem zielonego rowerzysty ( nie mylić z trasą EuroVelo ! ) Zaczyna się na Osiedlu Leśnym w Smolcu skąd ul. Ogrodową prowadzi do Rybnicy. Następnie Pietrzykowice, Baranowice, Strzeganowice do Wojtkowic. Stąd jedziemy do Krobielowic, potem polną drogą do Zachowic, następne są Czereńczyce i Kamionna. Tutaj trasa prowadzi wzdłuż Bystrzycy do dawnej zapory (tzw. wodospad ) i stąd z powrotem do Kątów.

  4. „POMARAŃCZOWA”
    Trasa rowerowa oznaczona symbolem pomarańczowego rowerzysty. Początek w Kątach, ul. Fabryczną do Pełcznicy gdzie skręcamy w stronę dawnego młyna. Za młynem skręt w lewo i duktem leśnym wzdłuż Strzegomki do Stoszyc, Bogdaszowic i Gałowa, skąd trasa prowadzi następnie do Samotworu, Skałki, i koło Romnowa skręt w lewo na most w Małkowicach. Potem wzdłuż Bystrzycy do Sadowic, Sadkówka, Sośnicy i do Kątów.