SMZK w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”

10 marca 2017 roku SMZK gościło na obchodach dziesięciolecia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tej uroczystości, szczególnie że działalność Ośrodka jest nam bardzo bliska, a łączy nas pasja odkrywania i promowania historii naszych ziem. W tym dniu dołączyliśmy do programu „Dolnośląskie Izby Pamięci” i podpisaliśmy umowę, w ramach której Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”będzie nas wspierał merytorycznie i technicznie przy zabezpieczaniu i eksponowaniu naszych zbiorów. Mamy nadzieję, że współpraca będzie przebiegała pomyślnie, a podpisana umowa będzie naszą szansą na dalszy rozwój.

Poniżaj relacja z tego wydarzenia, której autorem jest Stanisław Cały.

„Nie możemy żyć bez historii”

10 lat Ośrodka „Pamięć i Przyszłość.”

To tytuł opracowania w postaci książki podsumowujący 10 lat działalności, a jest się czym pochwalić:

69 wystaw, 12 gier miejskich, 11 konkursów, 64 wydawnictwa, 22 projekty dokumentacyjno – badawcze, ok. 1000 relacji Świadków Historii, 39 konferencji i debat, 4 festiwale, 15 filmów, 6 projektów multimedialnych, 14 projektów artystycznych, 8 wydarzeń artystycznych.

10 marca na terenie Centrum Historii Zajezdnia odbyła się uroczystość podsumowania dziesięciu lat Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Były wspomnienia, podziękowania, głos zabrał Rafał Dutkiewicz, jak też Kazimierz Michał Ujazdowski, był tort przypominający obiekt zajezdni.

Kazimierz Michał Ujazdowski we wstępie publikowanej książki napisał:

„Ośrodek stał się żywym miejscem debat publicznych i integrowania różnych środowisk , które dzięki niemu rozpoznają wspólnotę losu. Miejmy nadzieję, że najmłodsze pokolenie odnajdzie tu źródło inspiracji do działań na rzecz dobra publicznego.

Satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć nie powinna gasić ambicji. Misja Ośrodka przekracza horyzont lokalny. Jego nazwa zobowiązuje do przekazywania dziedzictwa. Bardzo się cieszę, że wraz z powrotem do współprowadzenia instytucji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ośrodkowi przypadło aranżowanie sieci instytucji Kultury odpowiedzialnych za promocję dziedzictwa historycznego Ziem Zachodnich.”

Dyrektor Ośrodka Marek Mutor napisał:

Obecnie przed nami nowe wyzwania. Chcemy, aby Centrum Historii Zajezdnia było ważnym miejscem debat o Wrocławiu, Polsce i Europie. W Zajezdni spotykają się ludzie o bardzo różnych poglądach wrażliwościach społecznych. W dzisiejszym świecie takich miejsc jest coraz mniej. Mamy własną tożsamość, ale chcemy być otwarci na wszystkich. Będziemy starali się chronić tę otwartość i bardzo prosimy wrocławian, aby nas w tym wspierali.”

Jestem świadkiem, jak wielu wrocławian wspiera Ośrodek, przynosząc często osobiste stare pożółkle dokumenty, które pracownicy opracowują, bywam tam często i to nie z pustymi rękoma.

Od wielu lat Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej przyczynia się do gromadzenia materiałów przez Ośrodek, dzieląc się czy wypożyczając na wystawy swoje eksponaty, będące na stanie Regionalnej Izby Pamięci.

W głównym holu „Centrum Historii Zajezdnia” na ścianie w pozycji „Partnerzy projektu” jest wpisane m/innymi nasze Stowarzyszenie. Dodatkowo też w pozycjach: Zabytki na wystawę w Zajezdni przekazali czy Osoby, które szczególnie przyczyniły się do powstania wystawy też są nasi.

Dobra współpraca zaowocowała podpisaniem porozumienia pomiędzy Ośrodkiem a SMZK, w ramach programu „Dolnośląskie Izby Pamięci”, który obejmuje opieką regionalne Izby Pamięci, udzielając wsparcia w zakresie przechowywania i udostępniania zbiorów. Bardzo się cieszymy, bo brakowało nam fachowej opieki, oraz wiedzy o zabezpieczaniu zgromadzonych zbiorów. Członkowie stowarzyszenia to często jedynie amatorzy – pasjonaci historii, mają różne zawody, niezwiązane z gromadzeniem i zabezpieczaniem zbiorów. Ratujemy dla przyszłych pokoleń wszystko, co związane z ziemią kącką. Ofiarność mieszkańców gminy nas zaskoczyła, nie ma tygodnia by nie dostarczono nowych unikatowych pamiątek historycznych. Są tu też dobre relacje z Urzędem Gminy, jak też Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Przedmiotem porozumienia podpisanego pomiędzy dyrektorem Ośrodka Markiem Mutorem a prezesem SMZK Andrzejem Cicheckim jest objęcie przez Ośrodek patronackiej opieki nad Regionalną Izbą Pamięci w Kątach Wrocławskich oraz Stowarzyszeniem Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej z Brzegu Dolnego. Ośrodek udzieli bieżącego wsparcia merytorycznego i technicznego w zakresie zabezpieczania i eksponowania zbiorów RIP.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w ramach długofalowego planu praktyk/stażów archiwalnych realizowanych w Regionalnej Izbie Pamięci zapewni przeszkolenia i nadzorowanie praktykantów/stażystów opracowujących i zabezpieczających zbiory RIP.

Ośrodek udzieli pełnego wsparcia w zabezpieczeniu unikalnych materiałów, jak też zajmie się opracowywaniem, digitalizacją, czy też konserwacją. My będziemy udostępniać do wystaw i opracowywania przez fachowców zgromadzone w RIP materiały.

Krótko mówiąc, fachowcy historycy przejmą opiekę nad zbiorami, by nie ulegały dalszej degradacji. Nasze zbiory posłużą historykom do dalszych opracowań, do których będzie szerszy dostęp. Na terenie obecnej wystawy w Centrum Historii Zajezdnia też jest wiele zabytków z zasobu RIP w Kątach Wrocławskich.

Kazimierz Wóycicki przed laty na spotkaniu historyków lokalnych w Krzyżowej gdzie prezentowaliśmy swój dorobek, powiedział, „…u nich jest wiele materiałów do prac dyplomowych, byłem i widziałem”.

Pod kierownictwem Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zbiory zgromadzone w Regionalnej Izbie Pamięci zostaną odpowiednio zabezpieczone i zachowane dla kolejnych pokoleń.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w porozumieniu zapisał:

 „…Pamiątki gromadzone w lokalnych Izbach Pamięci są nośnikami pamięci o przeszłości i posiadają nieocenioną wartość źródłową i historyczną, a jako takie powinny podlegać szczególnej ochronie.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *