Nowy zegar na miejskiej wieży w Regionalnej Izbie Pamięci

Na wieży miejskiej, odwzorowanej w Regionalnej Izbie Pamięci umieściliśmy nową piękną tarczę zegarową, inspirowaną oryginałem.

Wieża miejska w Kątach Wrocławskich pochodzi zapewne z XV w., była jednak wielokrotnie przebudowywana. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1613. Powstała za rządów burmistrza Krzysztofa Biedermanna, o czym zaświadcza zachowana do dziś pamiątkowa tablica. Z innych źródeł dowiadujemy się natomiast, że w roku 1613 została podwyższona o część ośmioboczną. Wieża, w przeciwieństwie do budynku ratusza,  przetrwała nawet wielki pożar w roku 1624, ucierpiał tylko jej hełm, który wkrótce został odbudowany. W jej dwóch dolnych kondygnacjach mieściło się miejskie więzienie.

Zapraszamy do podziwiania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *