Lato z lokalną historią

W ramach „Lata z lokalną historią” odbyły się dwa wydarzenia, których organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Powiatu Wrocławskiego i skierowane było do mieszkańców gmin Kąty Wrocławskie i Sobótka.

9 lipca 2022 r., dzięki uprzejmości ks. Profesora Mieczysława Koguta zwiedziliśmy, wraz z naszymi gośćmi z Sobótki, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Sośnicy.

Jest to najstarszy zabytek we wsi, pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1244 r. Obecny kościół zmieniał się na przestrzeni wieków. Prezbiterium i mury obwodowe datowane są na końcówkę XIII w., w XV w. powstały zakrystia i sklepienia nawy, w XVI w. dobudowano wieżę. Nieco ponad sto lat później dobudowana została południowa kruchta, a w 1776 r. z inicjatywy Marii Józefiny von Würz und Burg, powstała Kaplica Świętych Schodów, stanowiącą przez długi czas miejsce pielgrzymkowe, z uwagi na unikatowy charakter, wzorowanych na rzymskich Scala Santa, schodów, jak również ze względu na znajdujące się tam relikwie.

Ksiądz profesor w niezwykle barwny i obrazowy sposób przedstawił słuchaczom historię kościoła i kaplicy. Oba miejsca zrobiły na słuchaczach ogromne wrażenie. Dowiedzieliśmy się m.in., że na południowej i północnej ścianie znajduje się 14 obrazów przedstawiających siedem Radości i siedem Boleści Matki Boskiej. Wykonawcami tych unikatowych obrazów byli Jan Henryk i Jan Karol Kinastowie. W kościele znajdują się również kamienne epitafia rodziny von Pockendorf – Susanny oraz trójki jej dzieci: Gottharda, Magdaleny i Anny.

Szczególną uwagę zwrócił również profesor Kogut na późnobarokową ambonę, zachowaną po dziś dzień, a wyrzeźbioną przez proboszcza parafii Baltazara Schedona ok. roku 1706.

Wycieczkę zakończyliśmy spacerem przez park oraz ogniskiem.

Tydzień później, 16 lipca udaliśmy się do wsi Będkowice, by tam zwiedzić wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, obejmujący: gród, podgrodzie, osadę, cmentarzysko kurhanowe, kamienny krąg kultowy oraz staw z groblami. Gród funkcjonował już w VIII-X/XI wieku, a społeczność w nim zamieszkująca należała do plemienia Ślężan.

Po terenie rezerwatu oprowadziła nas, związana z tym miejscem od wielu lat, archeolog – Halina Śledzik-Kamińska. Dzięki jej wyśmienitej opowieści dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek związanych ze ślężańską przyrodą, życiem codziennym Ślężan oraz zwyczajami pochówków w kurhanach.

W samym grodzie dodatkowe atrakcje zapewniła nam Wataha Szare Wilki oraz członkowie Towarzystwa Ślężańskiego, mogliśmy skosztować przygotowanej strawy – kaszy z kapustą, marchewką i grzybami oraz podpłomyków z powidłami. Zobaczyliśmy pokaz zielarstwa, dawnych gier, rzemiosła i broni.

Dla najmłodszych dodatkowo przygotowane było stanowisko łucznicze.

Tradycyjnie wycieczkę zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, na którym zintegrować mogli się mieszkańcy gmin Kąty Wrocławskie i Sobótka.

Za pomoc serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym – księdzu profesorowi Mieczysławowi Kogutowi,  Pani Halinie Śledzik-Kamińskiej, Pani Monice Szimie-Efinowicz oraz Szarym Wilkom za moc atrakcji! Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za chęć wspólnego poznawania historii i międzygminną integrację!

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego w ramach pozyskanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej dotacji. Dzięki temu uczestnictwo w obu wydarzeniach było bezpłatne dla mieszkańców gmin Kąty Wrocławskie i Sobótka.

W cyklu „Lato z lokalną historią” czeka nas jeszcze kolejna wycieczka, tym razem do pałacu w Krobielowicach. Wydarzenie planowane jest na wrzesień, szczegóły już wkrótce na stronie Stowarzyszenia oraz na profilu facebookowym – Miłośnicy Ziemi Kąckiej.

MK, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *