Konferencja naukowa Pamięć i Przyszłość

W dniach 6 i 7 listopada 2017 roku w Ośrodku Pamięć i Przyszłość, w byłej zajezdni tramwajowej, w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. Na swoim?, U siebie?, Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W konferencji wzięło udział kilku członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej. Wspomnieć należy, że SMZK intensywnie współpracuje z organizatorem konferencji- Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, który włączył Stowarzyszenie do swojego programu o współpracy z dolnośląskimi stowarzyszeniami. Wyżej wspomniana konferencja połączona została z wernisażem wystawy na temat ziem zachodnich i północnych Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek. Konferencja składała się z kilku paneli tematycznych, dotyczących polskich repatriantów z Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, którzy w wyniku zakończenia II wojny światowej i przesunięcia granic naszej ojczyzny, zostali zmuszeni, by opuścić swoje domy i wyjechać na zachód, aby zasiedlić te ziemie.

Prelegentami konferencji było wielu znakomitych i znanych naukowców z uniwersytetów: m.in. z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Szczecina, Opola i Olsztyna. Wspomniana już wystawa jest czasowa i będzie pokazywana w kilku innych miejscach w zachodniej i północnej Polsce. We Wrocławiu można ją oglądać w byłej zajezdni tramwajowej przy ulicy Grabiszyńskiej od 6 listopada do 31 grudnia bieżącego roku.

Konferencja naukowa w Centrum Historii Zajezdnia była bardzo interesująca ze względu na bardzo zróżnicowany zakres tematyczny problemu oraz ożywioną dyskusję. Na pewno przyczyni się ona do dalszego zgłębiania tematu, oraz poznawania przeszłości naszych dziadków, rodziców, dzieci i wnuków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *