Pałac w Sadowicach

Fot. Marek Durski

Pierwsze wzmianki o pałacu w Sadowicach pojawiały się już w 1574r. , ale obecny kształt zawdzięcza on Gottlobowi Albrechtowi von Saurma, który w 1798 r. przebudował pałac w stylu klasycystycznym. Na początku XX wieku majątek przeszedł we władanie porucznika armii cesarskiej- Gustawa von Johnstona i pozostał w takim stanie aż do roku 1945. Johnston bardzo dbał nie tylko o pałac, ale i o całą wieś Sadowice- miejscowi mogli korzystać z poczty, telegrafu, sklepu, piekarni i młyna. W 1903 i 1914r. obiekt został rozbudowany przez dobudowanie bocznych pawilonów. Po zakończeniu II wojny światowej budynek został zdewastowany. Pierwszy remont miał miejsce w 1968 r., a  w 1977 r. odbyła się przebudowa pałacu. Dziś jest siedzibą Zakładu Poprawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zabytek jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park angielski założony przez rodzinę Sauermów w XIX wieku. Znajdują się w nim ruiny mauzoleum Sauermów, powstałego  1820r.  Na północ od pałacu, w lesie, odnaleźć można grobowiec Gustawa von Johnstona, w ostatnim czasie odnowiony, dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej.

Fotografie autorstwa Marka Durskiego.