2012

Zrealizowane projekty w 2012 roku

We wrześniu ub. roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej otrzymało od władz miasta lokal w budynku dawnego kościoła ewangelickiego ( Rynek 2 ) z przeznaczeniem na działalność wystawienniczą – Regionalną Izbę Pamięci i siedzibę Stowarzyszenia. Okres prac remontowych i przygotowaczych zajął nam pięć miesięcy, jednak usprawiedliwia nas dość znaczny zakres prac, jak i to, że lokal nie ma ogrzewania. Po jego wyremontowananiu Stowarzyszenie 03.marca br. roku wznowiło działalność. W znacznej mierze było to możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz naszego miasta, szczególnie burmistrzów: p. A.Kopcia i naszego członka kol. M.Repsa. Duży wkład w prace remontowe oraz przy urządzaniu lokalu mają członkowie naszego Stowarzyszenia: Cały S., Cichecki A., Cisło J., Dębski A., Grenda J. i J., Grygiel D., Hajncz B., Klajber R., Kuriata Z., Krzaczek J., Plechoć A., Reps M., Sikorski G., Walerzak G., i Witaszek K. Słowa podziękowania należą się także naszym sponsorom: firmie CAPAROL-o/Wrocław, ATRIMATERIA- Kąty Wr., BS-KĄTY Wr., ZGK-Kąty Wr., ROBEN POLSKA Sp. z oo, WUZETMOT- Kąty Wr., ELEMO – G. Walerzak-Kąty Wr., oraz ELEKTOINSTALACJE – A. Cichecki-Kąty Wr. W porównaniu do poprzedniego lokalu w GOKiS-e powierzchnia wystawiennicza z 60 m2 powiększyła się do 240 m2. Pozwala to nie tylko na lepszą ekspozycję dotychczasowych zbiorów, ale także dzięki nowym ofiarodawcom na ich powiększenie.

Pierwszy etap – planowanie prac remontowych…

Członkowie SMZK przy pracach remontowych…

14 styczeń 2012 – wyprowadzka z GOKiS-U


15 marca, już w nowej siedzibie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej.

Przyjeto roczne sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu.
Spotkanie było też okazją, aby podziękować najbardziej aktywnym Członkom
Stowarzyszenia za udział w pracach remontowych w Regionalnej Izbie Pamięci.


Realizując przyjęty na ten rok program „Szlakiem zabytków pocysterskich Dolnego Śląska”
na pierwszą wycieczkę w tym roku członkowie SMZK i zaproszeni goście wybrali się 14
kwietnia do Krzeszowa.

Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, kościół św.Józefa i Mauzoleum Piastów Świdnicko-
Jaworskich wywarło na uczestnikach spore wrażenie. Dzięki znakomitemu przewodnikowi
była to pouczająca lekcja historii Sanktuarium, jak również Dolnego Śląska.


18 maja br. z udziałem zaproszonych Gości i Władz miasta i gminy Kąty Wrocławskie odbyło się oficjalne otwarcie Regionalnej Izby Pamięci. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gości przywitał Mieczysław Reps i Jerzy Grenda. Burmistrz Antoni Kopeć w imieniu samorządu i własnym podziękował za inicjatywę i włożoną pracę przy uruchomieniu Regionalnej Izby Pamięci członkom Stowarzyszenia. Następnie krótki referat historyczny wygłosił ks.prof. Mieczysław Kogut, a część oficjalną zakończył, dokonując poświęcenia, ks.dziekan Ryszard Reputała.

Nasi darczyńcy i sponsorzy zostali wyróżnieni okolicznościowymi podziękowaniami.


Efektem współpracy Stowarzyszenia z kąckimi szkołami, są organizowane dla młodzieży spotkania z lokalną historią w Regionalnej Izbie Pamięci i wycieczki po kąckiej starówce W maju odbyło się kilka takich spotkań, które poprowadził prezes p. Jerzy Grenda.


Nasze Stowarzyszenie włączyło się w obchody Dni Kątów. Dnia 03.06.2012 roku, zorganizowaliśmy dla mieszkańców wycieczką po kąckiej starówce szlakiem historycznych zabytków zakończonej prezentacją zbiorów zgromadzonych w Regionalnej Izbie Pamięci.


Statutowa działalność stowarzyszenia to także czynności podejmowane na rzecz ochrony lokalnych zabytków. Grupa naszych członków w dniu 23.08. br. wzięła udział w pracach porządkowych przy mauzoleum marszałka Blüchera.


Dnia 24.08. br. gościliśmy rosyjsko-polską grupę studentów z Kaliningradu. Młodzi Rosjanie przyjechali do nas, aby poznać nie tylko miasto, w którym pochowano ich rodaków, ale też jego mieszkańców. Spotkanie odbyło się w Regionalnej Izbie Pamięci, gdzie nie tylko zapoznaliśmy ich z lokalną historią, ale też poruszono wiele współczesnych tematów. Po tym sympatycznym spotkaniu studenci wzięli udział w pracach porządkowych na cmentarzu żołnierzy radzieckich.


Henryków to miejsce naszej kolejnej wycieczki szlakiem pocysterskich opactw. Ten piękny barokowy klasztor i Bazylikę mniejszą Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela zwiedziliśmy 01.09.2012 r. Imponujące wrażenie zrobił na nas wystrój wnętrza kościoła (pochodzi z przełomu XVII/XVIII stulecia i ma charakter barokowy i rokokowy).

Renesansowo-barokowe stalle w prezbiterium zdobione są płaskorzeźbami ze scenami z życia Jezusa i Matki Bożej.


Do ciekawego spotkania z byłym mieszkańcem naszej gminy doszło 15.09.2012 r. Swoimi wspomnieniami z młodości podzielił się z nami P. Felix Schön z Aachen. Ponieważ wyjechał z Polski w wieku 18 lat (stąd dobra znajomość języka polskiego), spotkanie to i jego relacje o wydarzeniach z tamtych lat były intrygującą lekcją naszej lokalnej historii.


Okres Świąt Bożego Narodzenia jest miłą okazją do zorganizowania wspólnego spotkania
opłatkowego. Odbyło się ono w naszej siedzibie 21 grudnia br. W tej niezwykle uroczystej
atmosferze spotkali się członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście. Nasze zaproszenie
przyjął m.in. burmistrz p.A.Kopeć, ks.proboszcz R.Reputała i p.S.Hryniewicz – prezes
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *