Kąty w literaturze

Miasto Kąty w literaturze….

Dla mieszkańców Kątów Wrocławskich nie tylko lokalna historia może być interesująca. Miasto ma też swoje miejsce w kategorii literatury regionalnej. Jest to opowiadanie pt. „Willa Waldfrieden” którego akcja toczy się w Kątach na początku lat 50-tych ub. wieku. Będące fikcją literacką w którym zawarto historię autochtonki Elzy dość wiernie oddaje kąckie realia, choć autor nie ustrzegł się kilku drobnych nieścisłości. Napisane zostało przez Leszka Prokopa i wydane w 1955 r. w nakładzie 5000 egz. książce p.t. „Krewniacy” Jest to zbiór różnych tematycznie nowel i opowiadań w których autor oddaje klimat tamtych pierwszych powojennych lat.