Dotacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

19 czerwca 2017 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej zawarło umowę z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych po tytułem: Zabezpieczenie, opracowanie i udostępnianie unikatowego zbioru fotografii „Kąty na dawnych fotografiach”.

W ramach umowy członkowie Stowarzyszenia zajmą się czynnościami konserwatorsko-archiwizacyjnymi, których przedmiotem są negatywy fotograficzne (szklane i na rolkach), będące zapisem obrazu Kątów Wr. oraz życia jego mieszkańców w latach 1947-1960. Negatywy pochodzą ze zbiorów miejscowego zakładu fotograficznego prowadzonego przez małżeństwo Państwa Danielewiczów, który działał przy Rynku w Kątach Wrocławskich od roku 1947 do końca lat 80-tych ubiegłego wieku. Zakres prac obejmuje: zakup materiałów do zabezpieczenia i przechowywania negatywów, zabezpieczenie negatywów, uporządkowanie zbioru, nadanie numerów identyfikacyjnych, archiwizację i opracowanie wybranych kolekcji w systemie archiwalnym.

Zadanie zostało sfinansowane w 44,77% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii, które udało nam się odnaleźć na strychu dawnego zakładu fotograficznego Danielewicza przy ul. Świdnickiej w Kątach Wrocławskich. Zapraszamy do obejrzenia galerii: https://www.flickr.com/photos/smzk