Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa

W dniach 14-17 maja członkowie SMZK uczestniczyli w obchodach III Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, które odbywały się na Zamku Piastowskim w Legnicy, a organizowane były przez marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i członka zarządu województwa dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego.

Prezes SMZK miał możliwość opowiedzenia o działalności stowarzyszenia, a także zaprezentowania kilku eksponatów, związanych z historią osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Dzięki uczestnictwu w obchodach, mieliśmy okazję nie tylko „pokazać” nasze zasoby, lecz także poszerzyć naszą wiedzę na temat Ziem Odzyskanych, głównie dzięki możliwości poznania książek, czasopism i rękopisów osadników wydanych przez samorządy lokalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj działanie *