Dokumenty do pobrania

Statut SMZK i deklaracja członkowska.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej (SMZK) jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób zainteresowanych rozwojem miasta i gminy Kąty Wrocławskie i pragnących działać na rzecz jego promocji i rozwoju. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba, która popiera cele statutowe SMZK, wypełni deklarację członkowską i uiści składkę.

Deklaracja członkowska do pobrania:

Wersja Microsoft Word (.doc ~ 1067 kB) deklaracja-s.m.z.k.doc
Wersja Adobe PDF (.pdf ~ 127kB) deklaracja-s.m.z.k.pdf

Deklaracja członkowska osoby niepełnoletniej do pobrania:

Wersja Microsoft Word (.doc ~ 1040 kB) deklaracja_os_n.doc

Statut do pobrania

Wersja Microsoft Word (.doc ~ 88 kB) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej Statut.doc
Wersja Adobe PDF (.pdf ~ 187 kB) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej Statut.pdf

Dobrowolne wpłaty i opłaty członkowskie można dokonać na konto:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej
Nr konta: 33 9574 0005 2001 0014 8106 0001
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
ul. Rynek 4 55-080 Kąty Wrocławskie

  Baza NGO

Dane KRS: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĄCKIEJ