August Scholz

August Scholz
Burmistrz w latach 1890 – 1921

August Scholz urodził się 27.12.1856 r. w Oleśnicy Małej jako syn posiadacza ziemskiego Augusta Scholza i jego żony Pauliny z domu Post. Uczęszczał do gimnazjum we Wrocławiu i Głogowie. Po ukończeniu szkół został urzędnikiem powiatowym w Strzelinie, a następnie awansował do zarządu we Wrocławiu. Jego następny etap kariery to wybór na burmistrza Czernicy w 1877 r. W 1890 r. został wybrany burmistrzem Kątów, który to urząd piastował aż do 31.12.1921 r., kiedy to ze względu na swój stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Podczas jego urzędowania powstał w mieście między innymi: Dom Sierot Wojennych, (Dom Dziecka) nowy szpital, założono instalację gazową, utworzono Miejską Kasę Oszczędności, wybudowano nową szkołę ewangelicką, dom nauczyciela, jak również wiele innych obiektów do dzisiaj służących mieszkańcom. Jeszcze przed wojną (1914-18) otrzymał za swoją wybitną działalność „Order Korony” III klasy, a podczas wojny – Krzyż Żelazny z czarno-białą wstążką. Rada miasta, na jego 70-te urodziny w uznaniu zasług jako burmistrza, nadała mu tytuł „Honorowego mieszkańca miasta Kąty”. Po długiej chorobie zmarł na zawał serca 02.09.1927 r. Chcąc uhonorować jego zasługi wniesione w rozwój miasta, decyzją władz, jedną z ulic na nowo wybudowanym osiedlu (dzisiaj ul.Żeromskiego i Daszyńskiego) nazwano ulicą Augusta Scholza.

Na podst. tłum. G.K. z materiałów otrzymanych od ks. M. Koguta opr. Jerzy Grenda