Obelisk nad rzeką Strzegomką

Budowle z historią – obelisk w parku w okolicach Piotrowic

Budowle z historią można też bez trudu znaleźć poza Kątami Wr. Wystarczy chociażby wsiąść na rower i wybrać się bocznymi drogami przez Kozłów i Sokolniki do Piotrowic. Już przed samymi Piotrowicami przejedziemy przez most na Strzegomce i kilka metrów dalej po lewej stronie zobaczymy stojący na łące około ośmiometrowy trójboczny obelisk. Na każdej ze ścian są napisy i nazwiska w języku niemieckim. Dzisiaj może budzić zdziwienie i zainteresowanie, dlatego warto przytoczyć kilka informacji o tym kto, kiedy i dlaczego go tu postawił. Na lewej jego ścianie jest opis zakupu majątku i wsi Piotrowice przez Teresę von Zedlitz w 1792 roku( z tej okazji obelisk ten miał zostać tam postawiony). Powtórnie został wykorzystany dla upamiętnienia wojny w 1866 roku między Prusami a Austrią o dominację w Niemczech. Była ona kolejną, jaką kraje te toczyły między sobą od ponad stu lat. Preteksty bywały różne, ale zawsze

Medalion z popiersiem Bismarcka

chodziło o to, kto będzie miał większe wpływy w państwach niemieckich i pod czyim berłem dojdzie do ich zjednoczenia. Inicjatorem akurat tej wojny był kanclerz pruski Otto von Bismarck, on ją też zresztą z dużym sukcesem, nie tylko militarnym, zakończył. Austria zapłaciła dość dużą kontrybucję, bo 20 milionów talarów, a Prusy znacznie rozszerzyły swoje wpływym anektując kilka niemieckich państewek. Nie dziwi więc napis jaki na tym obelisku figuruje wokół medalionu Bismarcka:

PR[O] POTENTIS AUSTRIAE FLAGELL [UM] IURIS BORUSSIAE VI[ND]EX – ” Bicz na potęgę Austrii, praw Prus obrońca”
Powyżej medalionu w prostokątnym obramowaniu jest napis: OTTONI COMTI DE BISMARCK POSUIT A.D. 1868 GRATUS CIVIS COMES DE LIMBURG STIRUM – „Ottonowi księciu von Bismarck położył A.D. 1868 wdzięczny obywatel książę von Limburg Stirum”

Tablica fundatora

Był nim ówczesny właściciel majątku w Piotrowicach, wieś wtedy nazywała się Groß Peterwitz. Wyżej, dużymi literami przez całą szerokość obelisku, biegnie niezbyt już czytelna sentencja, SEMPITERNO (Na wieczność). Poniżej medalionu z popiersiem Bismarcka wykuto napis: „W chwalebnym roku 1866 służyli Ojczyźnie w armii następujący mieszkańcy gmin Piotrowice Sokolniki i Kozłów1 „. Pod spodem w dwóch rzędach nazwiska z nazwami jednostek wojskowych, w tym na pierwszym miejscu jeden poległy. Na prawym boku ostrosłupa znajduje sie kontynuacja tej listy. Budowla ta nie budzi już niczyich emocji, dziś jest już tylko 200- letnim świadkiem przebrzmiałych wydarzeń.

Grawerunki na ścianach obeliska

Tłumaczenie napisów –Jarosław Komorowski

Na podstawie Zeszytu nr 72 „Bractwa Krzyżowców” i zbiorów własnych

opracował: Jerzy Grenda